MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19481230 Yge Foppema aan Matthijs Vermeulen

Yge Foppema

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 30 december 1948

30 December 1948

Beste Matthijs,

Om opschudding te vermijden, heb ik me onthouden van een min of meer officiële afscheidneming. Alleen aan enkele vaste gasten heb ik onder vier ogen verteld dat ik op het punt stond de Groene te verlaten, maar toevallig heb ik je de laatste paar weken niet onder vier ogen gesproken. Misschien ben je dus nog onkundig gebleven van mijn besluit. Gezien onze langdurige samenwerking wil ik echter niet volstaan met je de hierbij gevoegde formele aankondiging te zenden. Je weet natuurlijk dat er in de redactie van de Groene zekere spanningen aanwezig zijn, voortvloeiende uit het (verheugende) feit dat de inzichten van de redacteuren in sommige opzichten uiteenlopen. Dit bracht zijn moeilijkheden mee, die vroeger door (vaak tijdrovend!) overleg en tegenwoordig door Dijkstra worden opgelost. De wijze waarop Dijkstra de leiding in handen heeft genomen en de verantwoordelijkheid aan zich heeft getrokken, zonder dat dit naar buiten gebleken is of naar binnen ieders verantwoordelijkheid duidelijk is vastgelegd, heeft ten slotte geleid tot mijn besluit om heen te gaan.

Dit betekent niet dat ik principiële bezwaren heb tegen de Groene zoals die nu is. Mijn bezwaar geldt niet de koers tot dusver, maar de man aan het roer, in wie ik, ondanks veel waardering, niet het volle vertrouwen kan hebben.

Dat ik na mijn ontslagaanvrage uit de verschillende mogelijkheden die zich voordeden het redacteurschap van Vrij Nederland heb gekozen, betekent dan ook geen verandering van richting – enkel van milieu. In dat milieu zal ik jou stellig missen.

Met hartelijke groeten en beste wensen,

als steeds t.t.

Yge Foppema

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA