MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480102 Jules Cuypers aan Matthijs Vermeulen

Jules Cuypers

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 2 januari 1948

Amsterdam-Z., 2-1-48

Zeer geachte Heer Vermeulen,

In opdracht van de Firma Gottmer te Haarlem heb ik een Grieg-biografie geschreven, die nu persklaar is. Alvorens het manuscript in te leveren wilde ik U vragen of ik het boek aan U mag opdragen. Ofschoon de inhoud objectief historisch is loopt zij toch parallel met de anti-pangermanistische tendentie van Uw diverse publicaties sinds mijn schooljaren. Grieg zelf was namelijk fel anti-Duits, en hij heeft zich op dit punt niet onbetuigd gelaten.

Van harte hopende een gunstig antwoord van U te ontvangen,

met de meeste hoogachting,

J. Cuypers

[onderaan in de hand van MV:]

Dane Rudhyer [lees: Rudhyar]

[verso in de hand van MV:]

Jupiter I Scorpio ascendant

oppositie Pluto

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA