MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471227 Lou Lichtveld aan Matthijs Vermeulen

Lou Lichtveld

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 27 december 1947

27 – Dec – 47.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Zo-even beëindigde ik de lezing van Uw "Avontuur van den Geest". In voortdurende spanning en haast onafgebroken bewondering. Meer nog dan Uw vroegere geschriften over muziek, waaraan ik zeer veel dank, heeft dit laatste werk mij getroffen door zijn dichterlijk-gesublimeerde wijsheid en zijn hymnische toon van begin tot einde. Laat het U echter niet verbazen dat het juist de §§ 40 en 41 zijn, die ik als het meest gave en sterks synthetiserende van dit boek heb ondergaan.

Wil als tastbaar bewijs van mijn oprechte dank bijgaand exemplaar van mijn eigen laatste boek aanvaarden, waarvan de inhoud U bewijzen moge, hoe ik, van een geheel ander standpunt uitgaande en op geheel andere wijze, aan een volkomen analoog wereldbeeld uitdrukking heb willen geven. Ik vrees alleen, daarin minder goed geslaagd te zijn dan U, en nog te weinig acht geslagen te hebben op Strawinsky's waarschuwing tegen "le péché des oreilles". Maar ik beloof beterschap door profijt te trekken van Uw prachtig voorbeeld, ook in ander opzicht!

Met grote hoogachting,

Uw dw.

Lou Lichtveld

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA