MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471223 Matthijs Vermeulen aan R.H. Dijkstra

Matthijs Vermeulen

aan

R.H. Dijkstra

Amsterdam, 23 december 1947

Amsterdam 23 December 1947.

Aan Rients Dijkstra, eertijds en nog, voorste der vikings, condottiere, zoeker en vinder, verwoester en bouwer, ontdekker en veroveraar, tot hulde, en tot dank voor de welkomst die bij hem vond

Matthijs.

afschrift door Thea Vermeulen-Diepenbrock van opdracht MV in presentexemplaar van Princiepen der Europese Muziek

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA