MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471014 D. van Duyn aan redactie DGA

D. van Duyn

aan

redactie De Groene Amsterdammer

Rotterdam, 14 oktober 1947

Rotterdam-H'berg, 14 October 1947.

Mijne Heren,

Hoewel ik dikwijls neiging heb om na het lezen van Uw blad naar de pen te grijpen om mijn instemming te betuigen met de strekking van sommige artikelen in de Groene, onderdruk ik dergelijke aanvechtingen nochtans, daar ten slotte de leescapaciteit van een redactie ook een grens heeft.

Ik moet evenwel een uitzondering maken voor het artikel van de heer Vermeulen over het ongehoorde schandaal, dat de leiding van het Concertgebouworkest heeft gepresteerd door het laten uitvoeren van Strauss' "In memoriam" en sluit mij hierbij volkomen aan bij de maatregelen, die de heer Vermeulen in zijn artikel voorstelt.

Hoogachtend

D. van Duyn

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA