MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471010 Marjo Tal aan Matthijs Vermeulen

Marjo Tal

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 10 oktober 1947

Amsterdam 10 october

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Toen ik van middag Uw stuk in de Gr. A. las zei ik hardop "Bravo Matthijs!!" In ernst, ik moet U zeggen, hoe blij ik ben, dat dit stuk geschreven is. Het was wel zeer noodzakelijk.

Nu rest nog de hoop, dat de door U uitgesproken wensch in vervulling mag gaan.

Met de meeste hoogachting en een hartelijke groet aan Thea.

Marjo Tal

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA