MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471010 Manuel Steuer aan Matthijs Vermeulen

Manuel Steuer

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 10 oktober 1947

Albrecht Dürerstr. 37I

10 Oct. '47

Zeer geachte Heer Vermeulen,

zoojuist las ik in de nieuwe Groene Uw voortreffelijk stuk over de Metamorphosen van Strauss. Mijn vrouw en ik zijn blij dat er in deze tijd van moreele inzinking en lamlendigheid op velerlei gebied tenminste nog de mogelijkheid bestaat zekere àl te krasse gevallen aan de kaak te stellen en dat U van deze mogelijkheid een zoo grondig gebruik gemaakt hebt.

Maar er is meer. In het "Parool" van vanavond las ik ook, dat op 18 en 19 Februari a.s. Furtwängler in het Concertgebouw zal dirigeeren. Indien dit waar is – en ik moet de verantwoordelijkheid voor dit bericht aan het "Parool" overlaten – gelooft U dan niet, dat tusschen deze grove tactloosheid en het geval Metamorphosen een verband bestaat? En dat zich in dit verband een bepaalde mentaliteit der Concertgebouw-leiding openbaart waarvan breede kringen hier te lande zeker niet gediend zullen zijn? Ik kan moeilijk inzien waarom nauwelijks 2½ jaren na deze oorlog uit een zeer ruime keuze van groote dirigenten juist dèze man naar Amsterdam gevraagd moet worden, die zich op zijn zachtst gezegd, laf en characterloos getoond heeft. Aan den anderen kant ben ik ook niet zoo optimistisch te gelooven, dat het orkest weigeren zal onder hem te spelen of dat het publiek tegen zijn optreden demonstreeren zal. Wordt het nu niet eens tijd, dat de regeering, die het Concertgebouw subsidieert zich in deze zaak mengt en duidelijk doet uitkomen dat Furtwängler hier (althans voorlopig) niet gewenscht is?

Ik geloof dat de meeste menschen, die het onuitsprekelijke onheil der oorlogsjaren nog niet vergeten hebben, U voor elke stap erkentelijk zullen zijn, die U onderneemt om dit doel te bereiken.

Met de meeste hoogachting gaarne

Uw dienstwillige

Manuel Steuer.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA