MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19470708 Marius Monnikendam aan Matthijs Vermeulen

Marius Monnikendam

aan

Matthijs Vermeulen

8 juli 1947

Amicissime

Ik begrijp je verstoordheid ten volle. Zelf ben ik razend geweest op dezen gang van zaken, doch toen ik den heer v Ulzen zelf heb gesproken en zelf de Haagsche instanties uit eigen beweging heb afgeloopen tot den Minister persoonlijk toe, heb ik de overtuiging gekregen dat er niets anders opzat dan rustig wachten tot er een toewijzing zou komen.

De Minister liet me stapels regeeringsstukken zien die hoewel urgent niet konden gedrukt worden wegens papierschaarschte.

"Zonder toestemming vh Dpt." is dus noch fantasie noch wat ook; het is de nuchtere werkelijkheid van een bona fide uitgever.

Intusschen kreeg ik de vorige week bericht dat er een kleine toewijzing voor 1 boek is binnengekomen bij de Mij. Holland. De heer v Ulzen vroeg mij met welk boek te beginnen. Ik antwoordde dat dit 'n delicate vraag was wijl ik zelf de verantwoordelijke redacteur ben. Doch dat indien hij een objectieve maatstaf zou willen volgen ik hem in overweging wilde geven de afleveringsdatum der verschill. copieën als volgorde der af te werken boeken te nemen. Hierop volgde het antwoord dat hij derhalve met mijn boek zal starten.

no. 2 staat Vermeulen

no. 3 Smits v. Waesberghe.

Ik vertrouw dat je deze objectieve norm zult billijken, al had ik zelf ook gaarne – en méér dan dat – gelijk met je willen starten. Het is eigenlijk te gek dat duizende prullen gepubliceerd kunnen worden , en dat "Pr. d. E. M." van Mathijs Vermeulen in het rijtje moet staan...

Mocht je me nog hierover willen spreken; ik ben morgen (Zaterdag) in Haarlem van 12¼-1 uur (Tel. K.2500; 11449) en zou dan even door kunnen reizen.

Anders zie je me tòch eens binnenkort.

Met hartelijken groet

van je

Marius Monnikendam

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA