MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460704 H.P.L. Wiessing aan Matthijs Vermeulen

H.P.L. Wiessing

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 4 juli 1946

Amsterdam, 4 Juli '46

Beste Vermeulen,

Toen ik je heb geschreven dat ik in De Vrije Katheder iets van de Nieuwe Groene wenschte te leggen en dat ik er bizonder prijs op zou stellen jou daarin als toenmaals van je muzikale inzichten te zien getuigen, kreeg ik een antwoord van je – waarvoor ik nog altijd dankbaar ben – inhoudende, dat je, in Holland terug, zoudt mee-werken aan mijn blad.

Vorige week schrok ik wel een beetje, toen ik in de Groene-van-deze-dagen zag aangekondigd, dat je als vaste medewerker tot dat blad was toegetreden. Toen de eerste verwondering voorbij was – omdat ik natuurlijk wel graag van te voren eenig bericht van jezelf daarover had gehad – heb ik bedacht, dat je belofte aan mij niet in strijd hoeft te zijn met het feit, dat je geregeld aan de Groene zult meewerken. Mag ik daar nu eenig antwoord op, want ik heb in lang niets van je gehoord, ook geen reactie op mijn vraag om een enkel woord naar aanleiding van het Diepenbrock-jubileum in De Vrije Katheder te schrijven.

In elk geval hoop ik je spoedig te zien als je – mijn broer zegt in Augustus? – weer een landgenoot van ons wordt.

Met vriendelijken groet,

t.t.,

HPL Wiessing

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA