MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460702 Matthijs Vermeulen aan Chris van der Meulen

Matthijs Vermeulen

aan

Chris van der Meulen

Louveciennes, 2 juli 1946

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

2 Juli 1946

Beste Chris,

Gisteren heb ik je pakket van het station gehaald met de vijf cigaren erin en het zakje koffie, die me, egoïstelijk, het meest van het gezondene verheugd hebben! Ook je kleine briefje vond ik. Voor alles heel veel dank. Havermout, gortmout, cacao, meel waren prachtig in de zakken gebleven. Enkel de pois chiches (heeten die in 't Hollandsch?) s'étaient tous sauvés, éparpillés. Maar geen enkel ging verloren. En 't was wel grappig dat allemaal te hooren ratelen!

De tabak in je vorige zending is gevonden door mijn dochter, verschillende dagen na aankomst. Het heeft ons amusante oogenblikken bezorgd en 't was voor mij een echte meevaller. Zij ontdekte de tabak toen zij wou gaan koken! Ik had hem bij het uitpakken heelemaal niet opgemerkt, want wie denkt daaraan?! Veel dank nog voor deze verrassing.

Mijn dochter gaat 15 Juli naar het klooster der Augustinen te St Germain, en 8 Sept. naar het moederhuis te Angers, waar zij non wordt.

Meteen wou ik je mededeelen dat ik in Augustus ga trouwen met Thea Diepenbrock. Wij zijn Zaterdag 22 Juni ondertrouwd te Amsterdam, maar ons huwelijk wordt gesloten te Louveciennes. Mocht ik niet de eerste zijn die je dit nieuws meldt, mocht het je al bereikt hebben, excuseer mij dan. Ik kon van hieruit moeilijk weten wanneer de verbintenis van Thea en mij openbaar mocht worden, en daarenboven heb ik het nog altijd druk. Ik begon dien zelfden Zaterdag 22 Juni mijn medewerking aan de Groene, waaraan zorg besteed moet worden (want het was een "debuut", na zooveel jaren zwijgen) en het kostte dus tijd. Mocht het je interesseeren en zou je 't niet gelezen hebben zeg 't me dan. Ik ontving 3 Nummers waarmee ik geen raad weet.

Het is een groot, een buitengewoon geluk voor mij Thea ontmoet en haar liefde gewonnen te hebben. In alle opzichten is zij een exceptionneele vrouw. Zij heeft een zeer rijk hart, een zeer diepe ziel, een zeer heldere intelligentie, elk dezer drie gaven benuttigt zij op bewonderenswaardige wijze, en daarenboven is zij even praktisch als zij idealistisch is in een zeer hoogen graad. Ik heb haar niet gezien sinds Mei 1939, en onze liefde is begonnen in September van het vorig najaar. Wij hebben door het luchtruim een band gevormd die materieel even hecht en even reëel is als spiritueel, die ons beider hart en ziel veranderd heeft en vereenigd. Het is mij een vreugde je dit te schrijven.

Eind Augustus ben ik, getrouwd, in Holland terug. Als je 't me permitteert wou ik je wel een kleinen dienst vragen. Mijn Fransch-Hol. en Hollandsch-Fr. dictionnaires zijn in 't gebruik tot op den naad versleten. Mocht je iets voor mij hebben liggen of kunnen opsnorren (het hoeft niet nieuw te zijn als 't maar compleet is) dan gaarne. Jij bent daarvoor nog wel 't beste adres dunkt me! Bij voorbaat dank, en met veel vriendelijks aan Corrie en aan de kinderen, hartelijk gegroet van je broer,

Matthijs.