MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390703 Thea Diepenbrock aan Anny Vermeulen-van Hengst

Thea Diepenbrock

aan

Anny Vermeulen-van Hengst

Amsterdam, 3 juli 1939

3 Juli 1939

Lieve Mevrouw,

Dadelijk nadat Joanna La Veille verzonden had naar Verhey, had ik u willen schrijven dat het gebeurd was, maar ik ben er niet toe gekomen doordat Moeder zoo heel erg achteruitgegaan is. Wij hebben nu haar werk te doen en op het oogenblik ook dat van Koosje, die met vacantie is, en zoo zijn wij den heelen dag bezig en komen aan ons gewone werk en brieven schrijven niet toe. Het is ontzettend gezellig, wij hebben geweldig veel aan elkaar, veel meer dan dat ieder op zijn eigen kamer aan het werk is. Het is ook zoo heerlijk, dat Moeder nog geen pijn heeft en zoo vreeselijk genoegelijk den heelen dag op de canapé ligt en haar kleine bezigheidjes nog doet. Geen van ons drieën vergeet een oogenblik dat er geen hoop meer is en dat het dus eigenlijk een langdurig afscheid is. Bij onze ongelooflijke gehechtheid aan elkaar is het heel zwaar, maar de harmonie waarin wij leven is een genot. Moeder is, zooals te verwachten was, bewonderenswaardig in de manier waarop zij de dingen onder de oogen ziet. God geve dat het geen erg lijden wordt. Als u mij weer eens schrijft, wilt u er dan maar niet te veel op ingaan? Het zou kunnen zijn, dat Moeder mij wat liet voorlezen en te veel emoties van dien aard wil ik toch maar liever vermijden.

Van Paap hebt u intusschen misschien zijn stuk over de Symphonie gekregen? Ik heb nog gezocht of ik het kon vinden, maar die Nieuwe Eeuw was blijkbaar al opgeruimd. Ik had het ook niet bewaard, omdat ik zeker dacht dat u het gekregen zou hebben.

Hartelijke groeten aan u beiden,

uw Thea D.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA