MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390430 Anny Vermeulen-van Hengst aan Comité Maneto - C. Nierstrasz

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Comité Maneto (C. Nierstrasz)

 

Louveciennes, 30 april 1939

 

Louveciennes (S & 0)

2 Rue de l'Etang

30 April 1939.

Zeer geachte Mejuffrouw,

Hierbij ingesloten kan ik U eindelijk de toelichting voor de Derde Symphonie van Matthijs Vermeulen en een korte biografie overhandigen. Er was geen mogelijkheid M.V. naar een fotograaf te brengen zonder daardoor kans te loopen hem serieus te ontstichten. Hij verzoekt U vriendelijk hem een drukproef toe te zenden welke per keerende post geretourneerd zal worden. Binnen enkele dagen zal hij het Comité persoonlijk antwoorden op den laatstelijk ontvangen brief welke hem buitengemeen trof.

In afwachting van de drukproef,

Hoogachtend

A. Vermeulen-van Hengst.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto