MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390420 Matthijs Vermeulen aan Thea Diepenbrock

Matthijs Vermeulen

aan

Thea Diepenbrock

Louveciennes, 20 april 1939

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

20 April 1939

Zeer Geachte Mejuffrouw Diepenbrock,

Hoewel uw plannen geheel tegen mijn wenschen en gewoonten indruischen, zal ik u Dinsdag-middag gaarne wachten. Wilt u zoo goed zijn mij van Parijs uit het uur te berichten uwer aankomst? (U kunt telefoneeren: Louveciennes 123) Dan kan ik, of een mijner huisgenooten, u van het station halen.

Ik ben zeer getroffen na zooveel jaren wederom een ouden en vereerden naam opnieuw te schrijven.

Met vriendelijke groeten,

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA