MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19371012 Anny Vermeulen-van Hengst aan Wouter Paap

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Wouter Paap

Louveciennes, 12 oktober 1937

Louveciennes (S & O) 12 October 1937. 2 Rue de l'Etang

Beste Wouter Paap,

Ziedaar reeds lang geleden dat je tot mijn man je laatste brief richtte, die onbeantwoord bleef. Niet exprès. Doch hij was in een ietwat zwaarmoedige periode zooals je wel uit den brief dien hij aan Eduard Flipse schreef gezien zult hebben. Draag er hem dus geen kwaad hart om toe. "La Veille" voor orchest en mezzo gaat nu Zaterdagavond 16 October in Lausanne. Het begint om 7.20 met Conrad Beck, daarna "La Veille". Ik hoop dat je 't zult kunnen hooren. Thijs heeft natuurlijk geen repetities bijgewoond; Hans Haug is, volgens Ernst Lévy, zeer enthousiast en de zangeres, mevr. Caro Faller, de vrouw v/d directeur v/h Conservatoire de La Chaux-de-Fonds (Suisse) schreef mij dat ze het een chef d'oeuvre de premier ordre vond. Laten we dus ons verheugen dat er een eerste stap gedaan wordt om Thijs uit z'n woestijn te halen. Zooals ik aan Jany en Pom schreef "Het daghet in het Oosten" in dubbelen zin. Aan Flipse zond ik ook een kennisgave, wellicht voert hij 't nog wel eens uit met Hans Gruys als 't hem bevalt. Het is Ernst Lévy die de partities aan Hans Haug en Caro Faller liet zien. Tusschen haakjes, Ernst is een magnifiek pianist (5e concerto Beethoven.) en zijn laatste werk Hymne Symphonicus is volgens Thijs zéér opmerkelijk. Het ging ook in Lausanne van den zomer. Je weet dat hij het Philharm. Koor te Parijs dirigeert. Vroeger interesseerde Pijper zich voor hem. – Wie is nu directeur Cons. A'dam? – Vele groeten en schrijf eens of je 't hooren kon.

A. Vermeulen-van Hengst.

carte postale

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA