MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19321207 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 7 december 1931

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

7 December 1932

Zeer Geachte Heer Colenbrander,

Wanneer U bijgaand stuk1 plaatsbaar vindt zou ik er een belofte mee kunnen vervullen, die ik even gaarne gehouden had als ik ze deed. Maar het was onmogelijk, ondoenlijk, tot deze roman mij een por gaf.

Liever had ik de vier boeken uitvoeriger behandeld en analytischer. Ik stuitte echter van alle kanten op de bezwaren van een nauwlijks begonnen, nergens voltooide actie. Ik koos dus een algemeene karakteristiek. Zoo is de lezer ten minste op de hoogte van een cyclopische onderneming, die zich bewonderenswaardig en uniek genoeg laat aanzien om haar te prijzen bij haar aanvang.

Met beleefde groeten en de meeste Hoogachting,

Gaarne Uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids

  1. Het betreft 'Symphonie der stad' over de romancyclus Les hommes de bonne volonté van Jules Romains; zie De Gids 97, 328-331.