MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19311113 H.C. Zentgraaff - Soerabaiasch Handelsblad aan Matthijs Vermeulen

H.C. Zentgraaff (Soerabaiasch Handelsblad)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Soerabaia, 13 november 1931

 

Soerabaia, 13 November 1931.

Waarde heer Vermeulen,

Hoezeer de omstandigheden ook voor ons nijpend worden, willen we beginnen met eene verlaging van uw salaris nog een maand of zes uit te stellen, wellicht wijzigt de situatie zich inmiddels in gunstigen zin.

Schrijft u dan maar een paar brieven meer over muziek, letteren of tooneel.

Intusschen, ik kan slechts herhalen dat de toekomst niet erg rooskleurig is.

Wilt u al uwe bijdragen direct, per vliegpost, naar het adres zenden der Hoofdredactie alhier? De aan u gedane uitnoodiging moet op eene vergissing berusten.

Met collegiale groeten.

Hoogachtend,

Uw dw

Zentgraaff

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA