MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19290908 Matthijs Vermeulen aan Henrik Scholte Erts

Matthijs Vermeulen

aan

Henrik Scholte (Letterkundig Jaarboek Erts)

Louveciennes, 8 september 1929

Louveciennes (S.&.O.)

21 Rue de Voisins

8 September 1929

Zeer Geachte Heer,

Een kleine verhuizing heeft mijn antwoord op Uw niet gedateerd schrijven vertraagd.

Ik zend U hierbij, volgens Uw wensch, een artikel over Fransche litteratuur. Het komt mij voor dat een herdruk van het stuk over "Het Surrealisme" het nuttigst is. Ik hoop dat de omvang geen bezwaar vormt en ik zou coupures liever niet in overweging nemen. Een paar serpentines in de confetti zullen geen kwaad doen.

Met de meeste Hoogachting,

gaarne Uw,

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA, hs. XVI B 16:114