MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19290810 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Adriaan Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Bergen, 10 augustus 1929

Bergen. N.-H.

Aug. 1929.

Zaterdag.

Wat, in Aller Hemelen Naam, is er toch, beste Thijs, dat ik nooit meer iets van je hoor? Ik moet toegeven, dat ik ook ontrouw was, maar de beurt van schrijven was aan jou, en bovendien heeft tot mijn zeer grooten spijt "de Gids" ook in al die maanden niets meer van je ontvangen. Als er een bepaalde reden voor dit dubbel zwijgen is, hoop ik, dat 't geen al te verontrustende zal zijn, en 't liefst ware 't mij, als er geen andere oorzaak was dan een tijdelijk en vaag afdrijven, iets, waar ikzelf maar al te licht aan onderhevig ben.

Laat mij nu in elk geval gauw eens wat van je hooren, en ook wanneer wij weer een essay van je kunnen tegemoet zien. Ik ben (en met mij de heele redactie) uitermate gesteld op je medewerking. En schrijf me dan ook eens hoe 't jullie gaat; verder of je nog steeds gebrouilleerd bent met de muziek – ik hoop van niet; ik weet niet of ik me nog ooit geheel onder de depressie van 't "à quoi bon" zal weten uit te werken, maar 't schijnt de vloek te zijn van enkele van de besten van onze generatie, en eigenlijk is die gedachte mij veel meer een beklemming dan een droevige troost. Bovendien heb ik zo'n gevoel, dat 't toch niet aangaat alles maar op rekening van den Oorlog te schuiven.

Ik heb tegenwoordig een grammophoon en ben al sinds maanden verslaafd aan een keur van tango's, die trotsch, sensueel en fataal zijn, en bovendien door hun intense couleur locale mijn ontbijttafel direct al naar Spanje of Argentinië verplaatsen. Maar ook dit zal wel een symptoom van aftakeling zijn. – Als ik de ½ van het rustige zelfvertrouwen van een v. Domselaar had geloof ik werkelijk, dat ik bijna een meesterwerk zou maken; en jij dan de andere ½ – maar wat zou v.D. dan doen? Ik geloof, dat hij zelfs dan nog voldoende overhad.

Laat mij nu niet lang op antwoord wachten –

Hart. gr., ook aan Anny, en de 5 van je Jany

[datering aan de hand van het poststempel]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA