MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19280318 Anny Vermeulen-van Hengst aan Berthe Seroen

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Berthe Seroen

Louveciennes, 18 maart 1928

Louveciennes (S & O) 18 Maart 1928

21 Rue de Voisins

Lieve Mevrouw Seroen,

Uit "De Muziek" vernamen we een paar dagen geleden dat U "La Veille" weer heeft doen herleven. Ik kan niet anders dan U schrijven, omdat ik zoo ver van U zit. Anders hadt U al lang een paar dankbare kussen op Uw wangen gevoeld en een paar bloemetjes in Uw handen. Wanneer U nog eens den moed heeft ons op te zoeken (we wonen hier heel prettig en zijn vrij dicht bij 't station lijn St. Lazare-Marly-le-Roi) zult U zien en begrijpen dat dat afschuwelijk misverstand, waardoor wij beiden leden, geheel onnoodig was.

Was 't Dusch of Henriëtte Bosmans die de piano-partij vervulde? U weet dat verleden jaar Maart Jeanne Jouve en Ernst Lévy de beide liederen uitvoerden. Zij na 3 maanden studie en hij na enkele weken. Het was daarom ook niet àf, absoluut niet. Haar was de tijd toegemeten doordat de beslissing zoo laat viel. Maar hij nam de muziek te licht op; al is men nog zoo groot pianist, de partijen van deze twee liederen kent men niet in 2 weken. Maar hij is een groot vriend van ons dus…. slikken we deze teleurstelling als zoovele andere. De liederen maakten niet den minsten indruk, behalve op "the happy few" misschien. Beiden tròkken ook te veel, het begin van "La Veille" en de heele "Filles du R. d'E." verloren om zoo te zeggen het in-wezenlijke rythme. Als U in de zaal waart geweest kan ik me Uw triomf voorstellen. Eén ding is gelukkig bereikt: ook Jeanne Jouve houdt van deze muziek evenveel als U. Doch ze is vlak erop zwaar ziek geworden en ik heb dit seizoen nergens haar naam gelezen. Dus zonder U zou niemand een noot van Thijs' muziek doen hooren. U heeft meer prestige, en met recht, dan ik; ik kan zoo moeilijk, al voel ik zijn muziek intens, een ander zeggen dat hij Thijs niet verstaat, wanneer hij zegt dat de melodie bij Thijs behoort tot de afdeeling "mineralen" (in vergelijk met flora & fauna). U die "La Veille" bewogen weergeeft, U zou de melodieën van de cello-sonate iemand moeten voorzingen, hij zou begrijpen dat deze melodieën even "levend" even bewogen zijn, hij zou begrijpen dat àlle muziek van Thijs levend is, dat ze bestemd zijn voor een gemoed die iedere noot vibreeren doet vanuit zijn binnenste.

Hoe heeft U ook maar één oogenblik allerlei laagheden gezocht in mij, in mij die U van 't begin af zoo warm dankbaar ben geweest? Wanneer ik mijn wanhoops-momenten had en heb dat ik niets voor Thijs' muziek kan doen, dan klampte en klamp ik me vast aan U en "La Veille" en zou "Les Filles du Roi d'E.", waar ik soms lang, lang in studeer, ook in Uw liefde willen opgenomen zien. Herziet U eens de phrase: "la troisième est morte, est morte dans ses amours. las!" Zelden zult U zoo iets subliems vinden. Als ik wellicht een greintje sympathie heb veroverd in Uw gedachten, zoudt U niet voor mij dit lied nog eens willen "probeeren"?

Een dankbare kus van

Uwe

Anny Vermeulen-van Hengst.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut