MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19271003 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 3 oktober 1927

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

3 October 1927

Hooggeachte, Zeer Geleerde Heer,

Het is mij een genoegen U hierbij te doen toekomen eene nieuwe bijdrage over "Fransche Letteren",1 waarvoor U, hoop ik, een plaats zult kunnen vinden in Uw Nummer van 1 November.

Uwe observaties als altijd gaarne tegemoetziend verblijf ik met beleefde groeten en de meeste Hoogachting,

Uw Ed's dw.

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids

  1. In deze bijdrage worden romans besproken van François Mauriac, Victor Margueritte en Paul Morand; zie De Gids 91, 275-286.