MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19251019 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

Matthijs Vermeulen

aan

Evert Cornelis

La Celle-St. Cloud, 19 oktober 1925

La-Celle-St.-Cloud (S. et O.)

1 Rue de Vindé

19 october 1925

Beste Cornelis,

Zouden kleine kwesties, die we wel eens hadden, op een afstand van vier jaar, de rol kunnen spelen, die mij een verzoek om hulp aan jou onmogelijk maken? Ik van mijn kant geloof het niet.

Mijn finantieele situatie, na vier jaar met alle soorten van pech, is op een hoogtepunt van erbarmelijkheid. Op 1 November zal ik uit mijn huis gezet worden, wanneer ik vóór dien datum niet een jaar huur betaald heb. Dit jaar huur vraag ik met dezelfde post aan De Leeuw. Het is drie honderd gulden. Heeft hij ze voor me, des te beter. Maar dan dreigt nòg de hongersnood op korten termijn. Kun je, persoonlijk of door relaties, iets voor mij doen? Iedere som is welkom. Wij zijn zeer spaarzame lieden.

Ik schrijf je na bericht van je, en zoo je wenscht, uitvoeriger over de heele boel.

Hartelijke groeten, ook van Anny, aan Hilda en de kinderen.

Steeds dezelfde, ik,

je

Matthijs Vermeulen

Nadere bijzonderheden over jullie zullen zeer welkom zijn. Sinds drie jaar heb ik geen Hollandsche kranten gezien.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut