MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19211018 Anny Vermeulen-van Hengst aan Evert en Hilda Cornelis

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Evert en Hilda Cornelis

La Celle-St. Cloud, 18 oktober 1921

La Celle St. Cloud (Seine et Oise). 18 October. 1921.

1 Rue de Vindé.

Beste Hilde en Evert,

We zijn benieuwd of jullie al een huis gevonden hebt! Thijs heeft me wat menigmaal geplaagd omdat ik de Telegraaf napluisde voor "huis te huur". "Zeg, weer iets voor Cornelis." Enfin, laten we hopen dat het zich voor jullie uitstekend geschikt heeft. Hoe is 't er mee? Het seizoen is in volle gang zooals we wel zien. Had je genoegdoening van je avond met Willem Andriessen? Ik, als "leek" natuurlijk en zonder de minste pretentie heusch, vind jullie niet bij elkaar hooren. Maar de critiek was er verrukt over, dus zullen jullie wel "een" geweest zijn. Doch, uiterlijk reeds vind ik dat baby-snuitje zelfs al niet naast je passen. Vergeef me de brutaliteit.

Wij maken 't best, dat kan niet anders gezegd worden. En sinds ik er hulp in de vorm van een werkster, femme de ménage, bij heb gekregen, verleden Woensdag voor 't eerst na alles alleenlijk afgesjouwd te hebben, waardoor 't me soms wel een beetje al te machtig werd (voorál de vieze luiers…), voelen we ons nog meer naar onzen zin hier in schoon Frankrijk. Komen jullie ons heusch eens opzoeken als 't zoo loopt dat je in Parijs met Seroen concerteert.

Thijs heeft een goede Pleyel kunnen bemachtigen. En zijn werkkamer is in vele opzichten ideaal.

De kinders groeien voorspoedig. Annyke zegt naast de paar hollandsche ook reeds menig fransch woordje. En onze boy is gewoon een pracht-exemplaar soms van gezondheid èn schoonheid. Hoe zou no drie uitvallen? Ik hoop maar weer 'n jongen, dan went Thijs aan de mannelijke mededingers in huis, Roland Matthijs is nog steeds niet erg in de gratie. –

Ons goed is zonder mankement overgekomen, zonder douane-rechten omdat alles oud en gebruikt was en voor de 10 colli[s] hoefden we vanuit Amsterdam tot hier in huis slechts frs 180.- te betalen. En er waren me bakbeesten bij, die Thijs en de voerman menig zuchtje en zweetdroppeltje gekost hebben. –

Thijs is nog niet naar een concert e.d. geweest. Wij lezen Comoedia en Figaro waarin nu pas wat [te] lezen komt. Men verwijt den dirigenten ook weer dat er te weinig noviteiten komen op hun programma's, 't is dus overal de strijd der jongeren. Op 't oogenblik is er een A'dam niet te klagen dunkt me zoo. –

– Troont Tilly weer in de loge? Of is 't werkelijk mis. – Zijn onder de trouwe aanhangers van toonkunst in Haarlem ook nog steeds Piet Risselada en zijne vrouw? Je zoudt hen eens van mij kunnen groeten: ik heb op 't kantoor van hun fabriek gewerkt en altijd ontzettend veel aardigs van hen en van de familie Merens, zoo heet de firma, ondervonden. Ik heb ze verlaten om in "de muziek" terug te gaan en 't laatste jaar dat ik er was menig erg te laat-komertje klaargespeeld omdat ik 's avonds meestal een of ander concert in A'dam opslurpte. En nu zit ik met man + 3 kinders binnen den tijd van 5 jaar sinds de Haarlemsche periode. –

Thijs is boodschapjes doen, er moeten punaises zijn voor de kinderwagen-wieg. Misschien voegt hij er straks nog wat bij. Ontvangt beiden met Breusje en Nonnie en Ali onze beste groeten!

jullie

Anny

Groet s.v.p. ook mevr. Seroen! –

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut