MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19210713 Anny Vermeulen-van Hengst aan Evert en Hilda Cornelis

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Evert en Hilda Cornelis

Bougival, 13 juli 1921

Bougival – la Celle St. Cloud. (Seine et Oise) 13-7.21.

Hôtel "Le Cormier"

Beste Hilde en Evert. Gisteren, juist een week na aankomst, zijn we een huis machtig geworden in La Celle St. Cloud, het dorpje hier aan den overkant tegen en op een heuvelrug. We zijn dus nog vrij voorspoedig, al is er geen tuin bij. Daar hebben we van moeten afzien voorloopig om de ongehoorde prijzen, terwijl door de maanden lange hitte en droogte het onderhoud ervan ons toch te duur zou uit komen. Wat is het een prachtland! We voelen ons er zoo thuis en de hitte verdragen we goed, we stijgen en dalen als geboren heuvelbewoners. Thijs wilde mij hier laten blijven en zelf eind volgende week of iets later, wanneer we 't huis betrokken hebben, teruggaan om Annyke en een en ander te halen. Roland Matthijs zal bij de oudelui blijven tot N.J. of zoo, dat is voor alles het beste en gemakkelijkste. Ik zal jullie dus niet meer zien voorloopig. Maar als jullie naar Parijs moeten, kom dan bij ons, er is plaats in 't huis en de verbinding met P. uitstekend, uit P. 's nachts om half een nog een trein. 't Is wel klimmen van 't station dat voor beide gemeenten dient, maar je went er aan. – Je moet La Celle St. Cloud niet verwarren met St. Cloud, dat een paar stations naar Parijs toe ligt – Hart. gr. aan allen. Jullie ziet Thijs dus nog wel s.v.p. ook alle groeten aan Mevr. Seroen.

jullie Anny en Thijs.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut