MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19210107 Matthijs Vermeulen en Anny Vermeulen-van Hengst aan Evert en Hilda Cornelis

Matthijs en Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Evert en Hilda Cornelis

Maartensdijk, 7 januari 1921

Vrijdagmiddag

7 Jan. 1921

Beste Evert en Hilda

Van ochtend kregen wij je brief. Ik had wel gedacht, dat je het erg druk zoudt hebben. Maar laat van uitstel geen afstel komen. De partituur is tot je beschikking. Prachtig gecopieerd. Werk van een maand.

Wij wenschen je veel voldoening met het concert van morgen. Anny kan niet weg en ik kom niet graag alleen. Ik zou La Veille wel weer willen hooren doch ben bang niet tegen de emotie er van te kunnen. Ik las het dezer dagen nog eens door.

Komt Hilda niet eens naar onzen zoon kijken?

Wij denken dikwijls aan jullie.

Het benieuwt mij ook, hoe je reageert op mijn nieuwe symphonie, Evert. Denk er om, dat ik er erg op gebrand ben.

Dus veel voldoening van de uitvoering morgen. Met hartelijke groeten

tt

Thijs en Anny

[in het handschrift van Anny Vermeulen-van Hengst:]

Hartelijke groeten! Ook aan Mevrouw Seroen. De jongen groeit goed. –

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut