MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19130115 Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing

Matthijs Vermeulen

aan

H.P.L. Wiessing

Amsterdam, 15 januari 1913

Amsterdam Woensdagavond,

15-1-1913

Hooggeachte Heer Wiessing,

De fuif van het Orchest er bij gerekend zijn er zelfs drie feesten noodig geweest "om den Volke kond te doen van hoeveel nut voor de muziek in Nederland het twaalf en een half jaar huwelijksleven geweest is van Mengelberg" zooals U me ironisch uitnoodigt om gedrukt materiaal. Het is mij niet gelukt daar het orchest buiten intimiteiten gelaten is en de heldenvereering gespeeld werd in den kring van Toonkunst. Het spijt me dus dat ik aan Uw verzoek niet kan voldoen. Dr Diepenbrock componeerde er een Quartetje voor gelijk hij voor Hekkings pasgeborene een Berceuse schreef (beide dingen hoorde ik achteraf) maar met deze was het aureool van Boissevain niet gemoeid.

Met vr. gr.

Uw Dw.

Matthijs Vermeulen

De zaak Royaards1 is me gelukkig tijdig door Dr D. opgehelderd.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut

  1. 'De zaak Royaards' betreft waarschijnlijk fusieplannen voor zijn toneelgezelschap.