MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19110901 Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing

Matthijs Vermeulen

aan

H.P.L. Wiessing

Amsterdam, [begin september 1911]

Amsterdam Dinsdagavond.

Hooggeachte Heer Wiessing,

Naar ik hoorde aan de contrôle is er dit jaar door het Concertgebouw slechts ééne perskaart voor mij ter beschikking gesteld op name van "De Amsterdammer". Dit was 't vorige jaar anders en daar U dit onbekend is meen ik U te mogen verzoeken of U me bedoeld diploma voor Donderdag-avond a.s zoudt willen toezenden. Het moet, werd mij gezegd, verleden Vrijdag verstuurd.

Met vriendelijken groet

Uw Dw.

Matthijs Vermeulen.

Op "De Tijd" hoorde ik Maandag de verdachtmaking uiten als zou Noctua Catholica door mij via Mr Wiessing met sommige delicate redactie-aangelegenheden op de hoogte zijn gekomen!!! Het was tot nu toe meer een lichte waarschuwing dan een beschuldiging, dit voeg ik er bij.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut