MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19030915 Matthijs Vermeulen aan Chris van der Meulen

Matthijs Vermeulen

aan

Chris van der Meulen

 

Heeswijk, medio september 1903

 

Dierbare Beste Lieve Christiaan! (dat meen ik)

Ik hoop dat dit jaar u niet minder zegen lol en plezier aanbrenge dan in Gemert. Hoe maakt ge het daar? Ik hoop van uitmuntend want ik zou niet graag hebben dat het u daar niet goed ging. Mij bevalt dat kasteel op die kaarten niet slecht zelfs heel goed en de landstreek zal er ook wel mooi zijn heuvels enz. Wat leert ge daar zooal op uw kasteel Eeuwigdurende Kasteelbewoner Latijn Grieksch en Muziek dat zal wel niet denk ik want de Jezuieten geven zooveel niet om muziek. Ik denk dat er niet veel meer te leeren zal zijn dan in Heeswijk misschien wel beter.

Zou dat niets voor mij zijn het reglement kan er wel wat strenger zijn. 't Zal u ook wel afvallen Chris dat ge in de klas niet zooveel herrie meer kunt maken als in Gemert. Als ge nog eens thuis komt dan moet ge niet meer zooveel van mij kletsen want daar schiet ik niet veel mee op. Moeder wist alles wat ik in Heeswijk had uitgezet. Dat vond ik nog zoo mooi niet van je. Ik had anders liever dat ge thuis waart dan was er wat meer leven.

Met den wensch dat ge in uw studies moogt volharden

 

[slot ontbreekt]

 

origineel verloren gegaan; gepubliceerd in Christian van der Meulen Matthijs Vermeulen / zijn leven, zijn muziek, zijn proza (Nieuwkoop 1982), 38-39