MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19530221 Matthijs Vermeulen aan Studentenver. op Humanistische Grondslag-concept

    Matthijs Vermeulen aan Studentenvereniging op Humanistische Grondslag Amsterdam, 21 februari 1953 21 Febr. Het spijt mij (want ik houd wel van een symposion) U te moeten mededel