MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19540513 Matthijs Vermeulen aan Stichting Rudolf Lehmannfonds - concept

    Matthijs Vermeulen aan Stichting Rudolf Lehmannfonds (R.A. Mörzer Bruyns) 13 Mei 1954 Zeer Geachte Heer Bruyns, In antwoord op Uw schrijven van 11 dezer meen ik U het volgende te ku

  2. 19540511 Stichting Rudolf Lehmannfonds R.A. Mörzer Bruyns aan Matthijs Vermeulen

    Stichting Rudolf Lehmannfonds (R.A. Mörzer Bruyns) aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 11 mei 1954 Amsterdam C., 11 Mei 1954. Weledele Heer, De heer R.M. van der Meulen sollici