MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

 1. 19491230 Eduard Reeser aan Matthijs Vermeulen

  Eduard Reeser aan Matthijs Vermeulen Bilthoven, 30 december 1949 Bilthoven, 30 December 1949 Amice, Ik heb me zóóveel instemming en bewondering je meesterlijke philippica teg

 2. 19480419 Matthijs Vermeulen aan Eduard Reeser-concept

  Matthijs Vermeulen aan Eduard Reeser Amsterdam, 19 april 1948 Amsterdam Heerengracht 330 19 April 1948 Beste, hoewel onbegrijpelijke H.E. Tot dusverre dacht ik dat je e

 3. 19491008 Matthijs Vermeulen aan Eduard Reeser-concept

  Matthijs Vermeulen aan Eduard Reeser Amsterdam, ± 8 oktober 1949 Vertrouwelijker gestemd dan ooit te voren door de sympathie die ik na het Rotterdamsch concert bij je ontmoette en

 4. 19561101 Eduard Reeser aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

  Eduard Reeser aan Thea Vermeulen-Diepenbrock Bilthoven, 1 november 1956 [datum en tijd ontvangst te Laren:] 1 NOV 1956 10.30 TOELAGE PBF INGEWILLIGD STOP GELUKWENSEN = REESE

 5. 19480502 Eduard Reeser aan Matthijs Vermeulen

  Eduard Reeser aan Matthijs Vermeulen Bilthoven, 2 mei 1948 Bilthoven, 2 Mei 1948 Waarde Matthijs, Naar ik hoor heeft de Bibliotheek-Commissie te kennen gegeven, nog een onder

 6. 19670215 Eduard Reeser aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

  Eduard Reeser aan Thea Vermeulen-Diepenbrock Bilthoven, 15 februari 1967 Bilthoven, 15 Febr. 1967 Lieve Thea, Wat een schitterend stuk van Matthijs! Zóó'n document humain lat

 7. 19471021 Eduard Reeser aan Matthijs Vermeulen

  Eduard Reeser aan Matthijs Vermeulen Bilthoven, 21 oktober 1947 Bilthoven, 21 Oct. 1947 Amice, Nu je het noodig hebt gevonden, mijn zakelijk verweer tegen je veronderstelling

 8. 19560903 Eduard Reeser aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

  Eduard Reeser aan Thea Vermeulen-Diepenbrock Bilthoven, 3 september 1956 Bilthoven, 3 September 1956 Beste Thea, Er is alle reden voor dat Matthijs bij het Prins Bernhard Fon

 9. 19590321 Matthijs Vermeulen aan Eduard Reeser

  Matthijs Vermeulen aan Eduard Reeser Laren, 21 maart 1959 Laren (N.H.) Drift 45 21 maart 1959 Beste H.E. Zolang ik kan terugzien naar de dagen waarin mijn Zesde Symphon

 10. 19480425 Matthijs Vermeulen aan Eduard Reeser-concept

  Matthijs Vermeulen aan Eduard Reeser [Amsterdam, 25 april 1948] Beste, hoewel ontgoochelende H.E. Met groote aandacht heb ik je schrijven van 20 Apr. gelezen, dat mij antwoordt