MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Narrow Search

  1. 19500621 Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aan Matthijs Vermeulen

    Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aan Matthijs Vermeulen Leiden, 21 juni 1950 Leiden, 21-6-50. Aan de Weledelgeleerde Heer Matthijs Vermeulen te Amsterdam

  2. 19550225 Matthijs Vermeulen aan Maatschappij der Nederlandse Letterkunde-concept

    Matthijs Vermeulen aan Maatschappij der Nederlandse Letterkunde Amsterdam, 25 februari 1955 25 Febr 1955 Op Uw schrijven van 21 dezer diene het volgende antwoord. Sedert

  3. 19550221 Maatschappij der Nederlandse Letterkunde aan Matthijs Vermeulen

    Maatschappij der Nederlandse Letterkunde aan Matthijs Vermeulen Leiden, 21 februari 1955 Leiden, 21 Februari 1955 Zeer geachte Heer, Bij contrĂ´le is mij gebleken, dat ik sede