MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19440406 Matthijs Vermeulen aan Thea en Joanna Diepenbrock

Matthijs Vermeulen

aan

Thea en Joanna Diepenbrock

Louveciennes, 6 april 1944

Louveciennes, 6 April 1944

Beste Thea, Beste Joanna,

Alles wat de posterijen tegenwoordig voor toevalligs, willekeurigs, onberekenbaars kunnen hebben, had wederom meegewerkt dat je Groningsche brief in potlood hier juist op den morgen van vijf April aankwam. Ik vind dat merkwaardig. Geheel vanzelf vertoefde ik in gedachten met je, trachtend het uur te vermoeden, te treffen, van je pelgrimstocht naar Buitenveldert. Veel dank voor de herinnering welke je vol bezigheden nog aan me geven wilt, en voor je haastig, spontaan, trouwhartig schrijven. Niets meer hoorend van je na Koosje's dood duchtte ik dat de ontroering, de beredderingen, de strubbelingen en al het overige "stof" je wellicht boven je krachten konden hebben aangegrepen. Het verheugt me en ik bewonder je sterk en actief te zien bij alles wat je overvalt en bij alles wat er in je moet omgaan. Over ons onderwerp zou ik bladzijden van kilometers lengte kunnen pennen, doch voor jou ware dat van geen nut en hoogstens tot zorg en last, waag ik te denken. Slechts één aanduiding: het idee van niet-begrijpen mag ik volgens mijn binnenste wèl koppelen aan Afgoden, aan simulacra, maar geenszins aan God. Ik moet en wil God kunnen zien in volle klaarheid, als't ware oog in oog, zonder een zweem van aarzeling, gelijk een middeleeuwer hem zag en gelijk de Antieke, zonder twijfel, zijn goden zag in de geloovige periode.

Hier een zachte hemel. Ik mis Josquin. Hij was me een vriend. Het is bijna alsof met hem een zeker levend deel van mijn vermogen tot enthousiasme is weggegaan. Ik werk vrij regelmatig. Het ontbreekt niet aan "ideeën". Doch er wil geen vaste richting in mijn gedachten komen. Zij missen een pool. Ik kan er een heele verzameling van aanleggen doch zoolang dat centrum er niet is zullen 't bevliegingen blijven. Ik wacht! Veel liefs en veel goeds en veel danks van allen en van je toegenegen

Matthijs

briefkaart

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA