MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630515 Matthijs Vermeulen aan L.A.P.M. van den Broeke - concept

Matthijs Vermeulen

aan

L.A.P.M. van den Broeke

 

Amsterdam, medio mei 1963

 

Zeer Geachte Heer v d Broeke,

Het spijt mij U te moeten melden dat ik uw vriendelijke uitnodiging, gedaan in uw schrijven van ... niet kan aanvaarden wijl werkzaamheden, die geen verstrooiing dulden, mij nog verscheidene maanden zullen bezig houden.

Met de meeste hoogachting,

M.V.

 

Concept, op ommezijde conceptbrief aan J.W. van Hillo (NCRV), eind mei 1963

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA