MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630220 Matthijs Vermeulen aan L.A.P.M. van den Broeke - concept

Matthijs Vermeulen

aan

L.A.P.M. van den Broeke

 

Amsterdam, ± 20 februari 1963

 

Zeer Geachte Heer van den Broeke,

Even verheugd als verrast door uw blijk van medeleven, en getroffen door de herinneringen aan verre tijden die U oproept, betuig ik U mijn hartelijke dank voor Uw gelukwensen.

Ik kom zeer zelden in de stad, maar wanneer de gelegenheid zich voordoet, zal ik niet nalaten een bijeenkomst van het Senioren-convent bij te wonen.

Met ex-collegiale groeten,

Matthijs Vermeulen

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA