MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630214 Stefaan Couwenberg aan Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

Stefaan Couwenberg

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 14 februari 1963

14.2.'63

Lieve mensen,

Een samenloop van omstandigheden (wij waren absoluut verhinderd) hield ons verre van de Vreugde van het Concert. Daar wil ik toch onze grote spijt over uitspreken! –

Wij zullen vanavond nòg al weer méér bijzonderheden over die avond horen van vader Bon, met wie wij eten. –

Wij zagen Matthijs' portret: Dionysos − Apollo in het Handelsblad.

Met ons beider hartelijke groet en alles goeds!

tàv.

Bob Couwenberg

Ik had ook graag jullie dochter ontmoet en hóóp − −: over 5 jaren!?

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA