MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19620920 Ministerie van OK & W - Y. Scholten aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Y. Scholten)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 20 september 1962

 

's-Gravenhage

20 september 1962

Onderwerp

prijzen aan Nederlandse componisten in 1962

 

Het is mij een genoegen u te kunnen mededelen, dat ik u een prijs, groot f. 1.000,− heb verleend voor uw 6e symfonie.

Voor de uitbetaling van dit bedrag worden maatregelen genomen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

mr. Y. Scholten

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA