MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600429 Matthijs Vermeulen aan Concertgebouworkest - M. Flothuis - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Concertgebouworkest (Marius Flothuis)

 

Laren, 29 april 1960

 

29 Apr 60

Zeer geachte Heer Flothuis,

Ik mag U wel danken voor de opmerkzaamheid waarmee U mijn stuk over de 6e symph. gelezen hebt. Dat is dus zeldzaam.

Hoewel ik het gesignaleerde woordje "wensend" met overleg gekozen heb, en hoewel de keuze mij verdedigbaar lijkt omdat het slaat op het voorafgaand "tweevoudig doelen", erken ik dat bij zeer aandachtig lezen het misverstand kan rijzen dat "wensend" zou kunnen slaan op "indruist", ofschoon dit mij een beetje vergezocht voorkomt. Maar wat men vindt bij vèr-zoeken heeft niet minder geldigheid van bezwaar.

Om elke aarzeling te vermijden zal ik dus "wensend" veranderen in "doelend", menend dat dit u bevredigen zal.

Ik heb het stuk nogmaals doorgelezen en slechts twee zetfouten aangetroffen. Het kan bijgevolg zo naar de drukker.

Met vr. gr. en de meeste hoogachting

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA