MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600418 Matthijs Vermeulen aan H.P. van Leeuwen - DGA - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

H.P. van Leeuwen (De Groene Amsterdammer)

 

Laren, 18 april 1960

 

Laren (N.H.)

Drift 45

18-IV-'60

Zeer Geachte Heer Van Leeuwen,

Veel dank voor de toezending van de geschenk-boeken die in goede orde arriveerden.

En voor uw begeleidende brief.

Het was mij een reëel genoegen de redenen te lezen van uw aanwezigheid te Utrecht bij de 1re van mijn 6e Symphonie.

Terwijl ik namelijk mijn besluit nam om mijn post aan de Groene te verlaten, heb ik mij, na een periode van ruim tien jaar zwijgen, menigmaal hetzelfde afgevraagd, en soms niet zonder enige benauwenis, als U deedt in uzelf. Elke symphonie is voor mij, nolens volens, steeds een test geweest van to be or not to be, maar zeker geen enkele in zo decisieve vorm als de Zesde. Ik woon dat bij als een zwaar verdachte die op zijn vonnis wacht, en tegenover zo menigeen bij wie hij de vraag vermoedt of hij zal hangen, begint te geloven dat hij schuldig is. Geen prettige sensatie!

Ook mij heeft het heel wat moeite gekost om te scheiden van De Groene, en een norm, een standaard te laten verdwijnen waarvan ik wist dat hij bijna onmisbaar was. Maar een oude roeping, daterend uit mijn vroegste jeugd, en waarvoor ik al zóveel geriskeerd had, kreeg allengs het overwicht. Want graag of niet, de eindpaal komt geleidelijk in 't zicht, en om het vers waar te maken dat deze week geciteerd wordt door de singuliere Visser, (Wat men wenst in de jeugd, brengt de ouderdom volop) mocht ik niet langer talmen.

Ik hoop weldra de bevlieging te ervaren om op een Donderdagmiddag naar Westeinde 16 te snellen. Maar ik ben nog altijd bezig met muziek, en dat maakt mij zo'n onderneming echt moeilijk. Denkelijk pas na Keulen, waar de symphonie in Juni gaat. Als ik kom zal ik U te voren verwittigen opdat wij elkander niet missen.

Nogmaals mijn hartelijke dank. En met vriendschappelijke groeten aan alle bekenden, Meijers niet uitgezonderd!

Uw

Matthijs Vermeulen

 

alleen in fotokopie bewaard gebleven, tevens concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA