MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590820 Matthijs Vermeulen aan Donemus - E. van Es

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (E. van Es)

 

Laren, 20 augustus 1959

 

Laren (N.H.)

Drift 45

20 aug 1959

Zeer Geachte Mejuffrouw Van Es,

Gisteren zond ik U de rest der gecorrigeerde orkestpartijen.

Hiernevens ontvangt U de gecorrigeerde partituur.

Wegens de haast die er was bij het inleveren van een exemplaar voor de Prof. Van der Leeuw-prijs, had ik geen tijd om mijn eigen net-copie over te lezen, en zo zijn er een aantal schrijffouten blijven staan.

Het spijt mij buitengewoon.

Voor het gemak van de corrector heb ik een volledige lijst van de te maken verbeteringen aan de partituur toegevoegd.

Heeft Hupperts reeds een partituur?

Het is van groot belang dat hij een gecorrigeerde partituur krijgt. Dat zal hem veel tijdverlies en ergernis besparen. Juist omdat het van mijn kant allemaal domme verstrooidheden zijn. Het spijt mij werkelijk.

Met veel dank voor Uwe zorgen, vriendelijke groeten en

de meeste Hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus