MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590202 Matthijs Vermeulen aan Donemus - A. Jurres

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (A. Jurres)

 

Laren, 2 februari 1959

 

Laren (N.H.)

Drift 45

2 febr. 1959

Zeer Geachte Heer Jurres,

Volgens onze afspraak ontvangt U hierbij het manuscript der Vioolsonate. Ik vond het na lang zoeken, en tot mijn verwondering bevat de eerste pagina inderdaad een vlek, veroorzaakt, naar mij schijnt, door een mengsel van vochtigheid en stof, Mijn excuses aan de fotograaf, wanneer aan deze smet het zwart te wijten valt van de afdruk. Ik kan dat niet beoordelen.

Misschien is het euvel gemakkelijk te herstellen met behulp van de eerste pagina ener fotocopie, welke ik bij het manuscript insluit. Ik herinner mij niet, waar en door wie zij gemaakt is. Vermoedelijk te Parijs.

Wellicht zou tevens de overbodige aanwijzing, (gericht tot een hypothetische Engelse uitgever) op pag. 19, en die nog voorkomt in de laatste afdruk, definitief [kunnen] worden uitgewist, of verdoezeld tenminste, gelijk op het Parijse exemplaar. Ik beveel mij hiervoor aan bij Uw fotograaf.

Het spijt mij echt U zoveel last te bezorgen met een werk, ontstaan in 1924, dat nog niet werd uitgevoerd!

Met vriendelijke groeten, en verontschuldigingen voor de onvermijdelijke lastigheid van alle componisten,

Hoogachtend,

Matthijs Vermeulen.

 

[notitie Joanna Diepenbrock:]

p. 1 en 19 bijgewerkt.

J.D.

6.II.'59

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus