MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561005 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Adriaan Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Bergen, 5 oktober 1956

Bergen N.-H.

5. X. '56 –

Vrijdag –

Beste Thijs,

Veel dank voor je brief, waar ik heel blij mee ben. Helaas kan ik morgenochtend niet komen, want ik kan hier pas in den avond weg. Maar op mijn terugreis uit Overijssel (a.s. Vrijdag de 12e) hoop ik tijdig in A'dam te zijn en bij jullie tegen 1 uur te arriveeren voor een snede broods, en daarna, ergens op een bank, een korte tuk. Wij hebben dan rustiger tijd om alles te bespreken. Behoudens tegenbericht (ook mijnerzijds, maar dat zal wel niet) reken ik daar heel graag op. Die duitenkwestie regel ik dan zonder gyro (waarvan je brief, overigens, het nummer niet vermeldt!) − In groote haast –

hart. gr. van je Jany

Mijn adres in Overijssel is:

p.a. Bsse de Vos van Steenwijk.

Het Huis te Diepenheim

Diepenheim (O.) –

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA