MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550317 Matthijs Vermeulen aan Internationale School voor Wijsbegeerte - A. Kruidhof - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Internationale School voor Wijsbegeerte (A. Kruidhof)

 

Amsterdam, 17 maart 1955

 

17 Maart

Zeer Geachte Professor,

Toen onze brieven van 23 Febr. elkaar kruisten zult U wel vermoed hebben dat ik op mijn afzegging niet kon terugkomen, ook al hadden de uittreksels, die U zo vriendelijk was mij te zenden, meer stimulerende stof bevat dan ik er vond.

Omdat die publicaties denkelijk tot Uw archief behoren heeft het vanaf de ontvangst in mijn bedoeling gelegen ze U te retourneren. De dagelijkse drukte echter en verschillende andere contrarieteiten hebben mij tot vandaag de uitvoering van dat voornemen belet.

Bij de hier ingesloten stukken voeg ik mijn excuses voor de vertraging.

Met alle Hoogachting,

MV

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA