MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550103 J.A. van der Starp aan Matthijs Vermeulen

J.A. van der Starp

aan

Matthijs Vermeulen

Velp, 3 januari 1955

Velp (G.)

3 Jan 1955

Geachte heer Vermeulen

Reeds dikwijls heb ik de lust in mij voelen opkomen om, wanneer ik uw stukje in de Groene gelezen had, u hulde te brengen, maar nu nà uw stukje over het strijkkwartet gevolgd door "Dat is bedreigd" helemaal zonder muziek, nu kan ik het niet meer uithouden. En dat zegt wat voor iemand van 72 jaar, die zo'n beetje stil leeft na een slordige 40 jaar kinderarts te zijn geweest en 50 jaar kwartet heeft gespeeld.

Uw stijl, uw woordenkeus, de wijze waarop u nieuwe woorden maakt of weinig gelezen woorden (ik denk hierbij aan het woord exigentie) gebruikt, al die dingen maken het voor mij zo aangenaam uw stukjes te lezen. U weet, juist door uw schrijvers talent, zo diep in de gevoelens, die de muziek opwekt, door te dringen. U maakt mij iedere week een beetje jaloers, maar zo dat ik u er geen kwaad hart om toedraag, maar integendeel tot een kinderlijke verering geraak.

Ik weet, dat er veel mensen zijn, die een beetje lange tenen hebben en derhalve u niet goed gezind zijn. Ik hoop, dat deze brief, waarin ik u mijn welgemeende hulde betuig, u goed zal doen, omdat hij geschreven is door iemand, die wars is van allerlei vooroordelen en die in staat is uw bedoelingen te waarderen.

Met de meeste hoogachting

Uw dw

JA vd Starp.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA