MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531229 Matthijs Vermeulen aan Donemus - A. Jurres

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (A. Jurres)

 

Amsterdam, 29 december 1953

 

Amsterdam

Herengracht 330

29 Dec. 1953

Zeer Geachte Heer Jurres,

Vriendelijk dank voor Uw gelukwensen bij mijn Brusselse Prijs, en voor die welke U mij overbrengt namens het Bestuur. Niet anders dan verheugen kan ik mij, wanneer Donemus een aangename verrassing heeft.

Betreffende het 2de punt in Uw schrijven van 15 dezer kan ik U niet inlichten. Alles ging in het geheim der striktste anonymiteit. Zelfs heb ik niet persoonlijk, noch vanuit mijn gewoon adres, mijn Symphonie ingezonden. Er kon dus niets worden afgesproken aangaande een eventuele exploitatie. Na de toekenning van de Prijs had ik met het Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique slechts relaties van louter administratieve aard. Het manuscript ontving ik nog niet weerom. Het leek mij een beetje haastig om te vragen wat daarmee gebeurt. Zij hebben er 439 te expediëren!

De terugtrekking mijn Tweede Symphonie uit de circulatie, waarom ik Donemus verzocht had in het midden van dit voorjaar, kan met ingang van 1 Jan. 1954 worden opgeheven.

Met vriendelijke groeten, beste wensen en hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus