MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530221 Matthijs Vermeulen aan Studentenver. op Humanistische Grondslag - A. Pais - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Studentenvereniging op Humanistische Grondslag (A. Pais)

 

Amsterdam, 21 februari 1953

 

21 Febr.

Het spijt mij (want ik houd wel van een symposion) U te moeten mededelen dat het kader van het plan, waarvoor U mij uitnodigt niet past bij het kader mijner gewone wensen, en bovendien niet met mijn gebruikelijke daginrichting.

U dankend voor Uw sympathieke bedoelingen

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA