MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19521202 Matthijs Vermeulen aan Vereniging Nederland-Polen - M. Górzyński - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Vereniging Nederland-Polen (Zdzislaw Górzynski)

 

Amsterdam, 2 december 1952

 

Amsterdam

Herengracht 330

2 December 1952

Zeer Geachte Heer Górzyński,

Na het onderhoud dat mijn vrouw met U heeft kunnen hebben, spijt het mij meer dan dubbel geen mogelijkheid te zien om gevolg te geven aan Uw uitnodiging voor het Wieniawski-concours te Warszawa. De termijn van afreizen is in mijn omstandigheden werkelijk te kort. Niet enkel in vestimentair en finantieel opzicht. Ook tegenover de Groene heb ik als medewerker verbintenissen die ik zo maar niet kan annuleren of wijzigen. "Eens echter zal hij wel moeten gaan", gelijk U gezegd hebt aan mijn vrouw, en ik hoop van harte dat er enige voorspelling ligt in Uw woorden, en dat spoedig een gunstiger gelegenheid zich voor mij aanbiedt om Polen te zien waarvoor ik bewondering heb.

Met de meeste Hoogachting en vertrouwend dat U mij wilt verontschuldigen,

M.V.

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA