MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520430 Matthijs Vermeulen aan hoofdredactie Het Parool - concept

Matthijs Vermeulen

aan

hoofdredactie Het Parool

 

Amsterdam, 30 april 1952

 

30 April 1952

Waarde Heren,

Sinds het losbreken van de Koreaanse ramp heb ik Uw politieke artikelen dikwijls gelezen met moeite.

Hoe langer hoe sterker uitte zich daarin een geest van ophitsing tot militarisme en oorlogszucht, die ik geleidelijk doller zag worden.

Vele maanden ben ik geduldig gebleven, evenals het merendeel van Uw publiek, en zelfs Uw leugenachtige, perfide polemiek tegen de Groene heb ik, uit onpartijdigheid, langs mijn kant laten gaan.

Uw artikel A queer Country van Zaterdag 26 April is echter zodanig dat een zwijgende aanvaarding voortaan gelijkstaat met medeplichtigheid aan een misdrijf.

Ik hoop dat Uw redeloze pamflet tegen de welberaden, noodzakelijke, menslievende waarschuwingen van H.M. de Koningin door elk Nederlander beschouwd zal worden als een persoonlijk feit.

Wat mij betreft: ik wens geen enkele gemeenschap te hebben met de zogenaamde "intelligentie" naar welke Uw domheid ons verwijst, en geef U de raad om af en toe te denken aan het vers van de Griekse dichter (Antigone 620) dat luidt in 't Latijn Quos vult Jupiter perdere, dementat prius.1 U lijkt mij gekomen tot dit stadium.

Ten gevolge van deze overwegingen bericht ik U, mede namens mijn vrouw Thea Diepenbrock, dat ons abonnement op het Parool vanaf heden is geëindigd.

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Degenen die Jupiter in het verderf wil storten, ontneemt hij eerst hun zinnen.