MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520116 Matthijs Vermeulen aan Eduard van Beinum

Matthijs Vermeulen

aan

Eduard van Beinum

Amsterdam, 16 januari 1952

Amsterdam

16 Januari 1952

Herengracht 330

Beste Eed,

Al op Kerstmis, en gisteren weer, vergat ik je te zeggen dat je vertolking van het Tristan-voorspel-en-slot een aangrijpende indruk op mij gemaakt heeft. Een van die indrukken die men nauwlijks nog hoopt te krijgen en die men dan toch nog heeft. Je weet wel: zoals sommige onvergetelijke momenten van je jeugd.

Thea schreef daarover in de N.R.C. van 18 Nov: "Van Beinum heeft zich op dit terrein tot nu toe zo weinig bewogen, dat zijn publiek niet kon weten wat hij hier nog in petto had. En nu verraste hij ons met die unieke klankschoonheid die gedragen werd door een sterke en zuivere gevoelsvibratie. Welk een verrijking van zijn talent ook dit gebied te beheersen! Zo ten gehore gebracht oefent deze geniale muziek nog een zeer sterke macht uit, die de hoorders geheel kan vermurwen."

Dat is in princiep wat ik bij die uitvoering ondervond. Ik schreef er nog niet over. Dat komt wel. Want nadat een paar anderen hun balans gemaakt hebben van de afgelopen drie maanden, dunkt me dat ook ik zo iets eens doen mag. Objectiever natuurlijk! Precies zoals het geweest is. Waar Thea schrijft "talent", zeg ik bij mezelf "genie". Ik had het daar al een keer over met je, (over je genie) terwijl we samen wandelden naar een dokter die sinds verdwenen is in 't verre Westen. Ik zie de dingen meestal in het kwadraat; maar daarom niet minder reëel. Integendeel. Ook door een microscoop ziet men de dingen "in het kwadraat".

Bon courage! Twijfel aan alles als je wilt, maar nooit aan je zelf. Ieder vlaagje twijfel dat er bij je opkomt moet je onmiddellijk overboord gooien, zonder ook maar eventjes te aarzelen. Laat je deze raad geven door iemand die ouder is dan jij en die zich met deze methode in stand houdt, levend houdt, hoewel hij vandaag nauwlijks de kost kan verdienen voor zichzelf, en niettemin nog muziek zou willen maken als op zijn twintigste jaar.

Luister naar mijn raad. Het doet me altijd goed om even met je [te] praten. Gisteren ook weer. Dat hoor je wel. Geen getwijfel meer mijn beste Eed. Laat je dat zeggen, en als je dat soms niet geloven kunt denk dan even iemand die je met het volste recht waardeert, bewondert, denk dan even aan je volhardende kameraad in de muziek,

Matthijs

ik hoop je nog te zien vóór je reis.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA