MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510202 Het Residentie-Orkest - H. Citroen aan Matthijs Vermeulen

Het Residentie Orkest (H. Citroen)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 2 februari 1951

 

Den Haag, 2 Februari 1951

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Mij zettende tot het schrijven van een korte toelichting op Uw Passacaille et Cortège en zoekende naar Uw personalia kon ik tot de ontstellende ontdekking, dat ik vooral over Uzelf minder kan vinden dan ik mij had voorgesteld. Mijn smeekbede is dan ook: Kunt U mij zo snel [mogelijk] iets sturen over Uzelf (enige feitelijkheden) en Uw werk, dat het Maandagmiddag gedrukt kan worden?

U zoudt mij daarmede zeer verplichten en de donkere wolken van zorg van mij wegnemen.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

H. Citroen

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA