MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500912 Matthijs Vermeulen aan Johan de Molenaar - USO - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Johan de Molenaar (USO)

 

Amsterdam, 12 september 1950

 

12 Sept.

 

Hartelijke dank voor de kennisgeving die mij gewordt in uw brief dato [8 september]. Het spreekt vanzelf dat het mij in hoge mate interesseert de Vl H te hooren spelen door het U.S.O., en dat ik zeer gaarne de twee plaatsen zal ontvangen die u mij voor het concert van 11 Oct. aanbiedt. Als dirigent Hupperts geen bezwaar heeft zal ik even gaarne twee, of desnoods één repetitie bijwonen, wat altijd leerzaam is voor een componist.

De dichter van de V.H., die ik bij de Arnhemse uitvoering vergeten had, zei mij daarna enige woorden van spijt. Misschien was dat ernst! Het lijkt mij in ieder geval dat ik hem deze keer niet zo maar mag voorbij gaan. Wij hebben goede herinneringen samen. Het zou mij verheugen als U hem vraagt of hij de uitvoering wenst bij te wonen.

Met groot genoegen zal ik een toelichting schrijven voor uw programma, als U me daarvoor nog even wilt melden over hoeveel woorden maximum ik beschikken kan en wanneer de copy binnen moet zijn.

Merci voor uw gentle hint betreffende la dame de Shalott. Ik ken het gedicht niet en weet weinig van Tennyson. Zouden de verzen interessant zijn voor een psychologisch begrip van O. Messiaen puisqu'on revient toujours à ses premiers moutons?

Indertijd, verstrooid door andere gedachten, verzuimde ik een afschrift te maken van Uw vertaling van The Soldier. Soms, als ik mij dat nooit gezongen lied herinner, zou ik haar wel willen hebben, doch weet niet hoe ik haar bekomen kan. Hebt U wellicht nog een exemplaar voor mij?

Met vriendelijke groeten en de meeste Hoogachting

Uw

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA